1. Vy Luxury chỉ vận chuyển hàng khi đã nhận thanh toán hoặc tiền cọc.

2. Sản phẩm có đơn đặt hàng sẽ được lưu lại kho 24 tiếng kể từ khi xác nhận đặt hàng.

3. Mọi đơn đặt hàng trước 17h sẽ được chuyển ngay trong ngày, sau 17h, đơn hàng của quý khách sẽ được chuyển sang ngày hôm sau.

5. Thời gian quý khách nhận được hàng kể từ khi Vy Luxury xác nhận chuyển hàng phụ thuộc hoàn toàn vào đơn vị chuyển phát.

Điện thoại: 0968 99 57 96